Вступ

Для більшості компаній, які сьогодні мають позитивну репутацію, відоме імя та торгову марку, корпоративна культура стає невідємною частиною формування стратегії розвитку.

Наприклад, за оцінками журналу "Newsweek", на підвищення корпоративної культури американських фірм витрачається близько 4 млрд. доларів щорічно. Такі витрати вважаються виправданими, тому що культура організації стає ефективним інструментом управління. Корпоративна культура впливає на успіхи та ефективність організації. Процвітаючі організації відрізняються високим рівнем корпоративної культури.

Корпоративна культура - система соціалізації, яка є прийнятою в певній групі, і яка визначає правила поведінки в межах цієї групи.

Культура - це те, як люди спілкуються в компанії, як вони підходять до роботи, з ініціативою, або без. Корпоративна культура - це сукупність правил і норм, які приймаються членами організації і виражаються в задекларованих цінностях, які задають людям орієнтири поведінки й діяльності. Корпоративна культура благотворно впливає на внутрішню інтеграцію компанії в єдине ціле, формує конкретний імідж компанії, допомагає адаптуватися організації до ситуації в країні і в світі. Саме вивчення корпоративної культури дозволяє зрозуміти основні уявлення, цінності, очікування, які поділяються більшістю співробітників компанії, традиції, правила, які існують в компанії, ставлення співробітників до типових ситуацій. Щоб організація стрімко розвивалася, необхідні значні трудові ресурси [10, c.85].

Не зважаючи на значну кількість наукових праці, що стосуються корпоративної культури досі залишаються невизначені питання, зокрема:

які саме поняття повинна регламентувати корпоративні культура;

між традиційним сприйняттям корпоративної культури в її переважно матеріальній формі і багатоплановістю діяльності підприємств на рівні переговорів, відстежування середовища тощо;

чи можна вважати людину вирішальним фактором діяльності корпорації в нової корпоративної культурі.

Роль корпоративної культури надзвичайно важлива і багатоаспектна. Вона бере участь у всіх життєво важливих процесах компанії: інноваційних, інженірингових, економічних, політичних, технологічних, соціальних та т.п. Корпоративна культура - це потужний фактор, який об'єднує людей, які мають різні цілі, ціннісні установки, які проте забезпечують відданість спільній справі, роблять колектив згуртованим. Корпоративна культура формує зовнішній образ компанії, створює її імідж, грає значну роль у вирішенні завдань, пов'язаних з соціальним управлінням, заснованому на співпрацю, визначає динамізм виробничих і соціальних пропроцесів і адаптивність до нововведень, стимулює процеси позитивної самоорганізації спільності.

Мета роботи полягає у визначення впливу поведінки представників компанії на переговорах на загальний рівень корпоративної культури.

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >