Розвиток підприємства за методикою, розробленою в компанії МакКінсі

За методикою управління вартістю підприємства, розробленою в компанії МакКінсі, визначаються три горизонти його розвитку. Проведені фахівцями цієї компанії дослідження найуспішніших фірм, які мали високі щорічні темпи зростання протягом тривалого періоду (5-15 років), свідчать що всі вони спочатку належали до малих підприємств. Організації саме такого типу продемонстрували зростання власної ринкової вартості з нуля до одного мільярда доларів США за один рік.

Згідно з рейтингом міжнародної компанії МакКінсі виокремлено 46 підприємств такого типу, з них 36 американських та 10 європейських. Основними з них є компанії "Amazon.com", "America Online", "АТ&Т Universal", "Dreamworks", "Gateway", "Reebok" та інші.

Кожен горизонт розвитку, що має бути в центрі уваги менеджерів, відрізняється від інших за рядом параметрів:

Горизонт 1 - "Розвиток освоєних напрямів діяльності, що генерують основну частку прибутку". Підприємства, які перебувають на цьому етапі, мають достатній потенціал розвитку, однак функція прибутковості (результативності чи ефективності) їх діяльності вирівнюється і перетворюється в горизонтальну лінію, навіть у разі високоефективного управління бізнесом.

Горизонт 2 - "Створення нових напрямів бізнесу". Підприємства цього "горизонту" розвитку основні зусилля та ресурси у найближчій перспективі спрямовують на створення та ефективну реалізацію нових альтернатив розвитку високоприбуткового бізнесу, але, скоріше за все, стануть стабільно прибутковими тільки у середньостроковій перспективі.

Горизонт 3 - "Формування реальних перспектив майбутнього розвитку". Підприємства цього "горизонту" розвитку знову входять у сферу створення нового бізнесу, але основний акцент при цьому робиться на забезпечення досяжності потенційних можливостей. Проте тільки окремі підприємства цього "горизонту" будуть успішними (ефективно функціонуватимуть) у довгостроковій перспективі, а більшість із них зазвичай "сповзає" на один із попередніх "горизонтів розвитку".

Рівень нестабільності горизонтів розвитку підприємства фахівці компанії МакКінсі пропонують оцінювати за відповідними категоріями.

Горизонт 1 оцінюється за такими показниками: достатність прибутку, отриманого від основних напрямів діяльності підприємства задля забезпечення розвитку; тенденція зміни прибутковості діяльності підприємства та цільова орієнтація на її зростання; конкурентоспроможність підприємства за критерієм витрат; рівень стійкості показників операційної ефективності; ринкова частка підприємства та рівень її стабільності; захищеність компанії від господарських ризиків (появи нових конкурентів, зміни законодавства, науково-технічного прогресу тощо).

Горизонт 2 оцінюється за такими показниками: доступність нових напрямів діяльності, які за рівнем прибутковості зіставні з основними напрямами; тенденції розвитку нових сфер бізнесу; частка інвестицій у розвиток нових напрямів бізнесу в їх загальному обсязі; оцінка фондовим ринком досягнутих результатів підприємства; кількість нових конкурентів.

Горизонт 3 оцінюється за такими показниками: кількість фінансових ресурсів, що направляється на розроблення та осмислення можливих сценаріїв розвитку підприємства; розмір портфеля реальних опціонів підприємства задля удосконалення освоєних та розвитку нових напрямів діяльності; ефективність реалізації нових напрямів діяльності; рівень формалізації нових напрямів діяльності підприємства.

Кожен із зазначених "горизонтів" дає віддачу протягом різного часу. На думку фахівців компанії МакКінсі, небезпечно обмежувати зусилля менеджерів тільки одним горизонтом. Мета управління підприємством із застосуванням концепції "горизонтів розвитку" полягає в забезпеченні збалансованого розвитку підприємства на всіх трьох горизонтах, незалежно від рівня їх "зрілості".

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >