Особливості граматичної структури і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками