Анотований зміст

  • 1. Сучасне мовознавство виходить із розуміння мови як суспільного явища. Численні спроби визначити сутність мови, її природу реалізувалися у різних методологічних підходах до розгляду мови:
    • - натуралістичний напрям у мовознавстві (Август Шлейхер, Макс Мюллер): мова - це особлива фізіологічна функція людини (як і вміння їсти, ходити, спати); життя мови як природного організму зближується з органічним світом, де відбуваються закономірні процеси народження, росту, розквіту, згодом старіння, немічності і загибелі;
    • - психологічний напрям (Вільгельм фон Гумбольдт, 1767-1835; Гейман Штейнталь, 1823-1899): мовна діяльність людей визначається психічними процесами, що відбуваються у свідомості індивідуума. На думку Штейнталя, схожа фізична організація і схожі уявлення всіх людей зумовлюють схожі почуття, нахили, бажання, а останні, в свою чергу, - схожі думки і схожу мову. Вільгельм фон Гумбольдт, основоположник загальної теорії мовознавства, розглядав "мову як душу в усій її сукупності"; сама мова, на його думку, "розвивається за законами духу", однак цей звязок мови з внутрішніми духовними силами народу становить нерозгадану таємницю.
    • - у рамках молодограматичного напряму, що переважав в останній чверті ХІХ - на початку ХХ ст. (Герман Пауль (1846-1921), Карл Бругман (1849-1919) та ін.), мова трактувалася як продукт психофізичної діяльності (одна сторона слова, а саме звуки, - фізичне явище, інша - поняття, яке цими звуками виражається, - психічне, або духовне, явище), еклектично обєднувалися деякі положення натуралістичного і психологічного розуміння мови.
    • - яфетидологія ("Нове вчення про мову") радянського періоду діяльності мовознавця Миколи Яковича Марра (1864-1934) зараховувала мову до явищ надбудовного характеру, разом із формами ідеологічного й політичного життя, державного устрою, правовими, морально-етичними, філософськими та релігійними поглядами, що обслуговують суспільство в тій чи іншій сфері людської діяльності.
 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >