Розділ 2. Граматичні та смислові звязки між частинами складносурядного речення з єднальними сполучниками

Розділові знаки між частинами складносурядного речення з єднальними сполучниками

Здебільшого прості речення як частини складносурядних зєднані сполучниками сурядності, розділяються комами. Але між частинами складносурядного речення можуть ставитися й інші розділові знаки (крапка з комою, тире).

Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкне.

Кома не ставиться між простими реченнями-частинами складносурядного, зєднаними неповторювальними єднальними (і (й), та) і розділовими (чи, або) сполучниками, якщо є спільний другорядний член або неповнозначне слово, зокрема частка (тільки, лише).

Приклад: З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля... (П. Мирний)

Крапка з комою ставиться між частинами складносурядного речення, зєднаними сполучниками а, але, проте, все ж, однак (зрідка - сполучник і, та), якщо вони дуже поширені, або мають всередині розділові знаки, або далекі за змістом.

Приклад: Дощ пройшов - і Київ (М. Рильський)

Тире ставиться між частинами складносурядного речення, зєднаними сполучниками і (й) , та (в значенні і), й, а, якщо вони виражають швидку чи несподівану зміну подій або різне протиставлення.

Кома не ставиться:

). Між частинами складносурядного речення - двома питальними, спонукальними, окличними, називними та безособовими реченнями, зєднаними сполучником і.

Наприклад: О котрій годині прибуде до Києва поїзд і хто нас зустріне? Хай навколо вирує життя і утвердиться мир на землі! Було затишно і пахло смолою.

). Між частинами складносурядного речення, зєднаними неповторювальними сполучниками і, та (в значенні і), чи, або, якщо вони мають спільний другорядний член.

Наприклад: По степовій дорозі зрідка пробігали вантажні машини й смугами зривалася пилюка. (О. Копиленко) Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкне. (В. Козаченко) [21, c. 92-94]

Також кома не ставиться у наступних випадках:

а) мають спільний другорядний член або спільне вставне слово й поєднуються неповторюваними сполучниками і, та (в значенні і); спільними для обох частин можуть бути також видільні частки тільки, лише, мабуть: На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні (Смол.); Мабуть, батько ще дужче посивів і мати ще дужче зігнулася (Гол.); Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді (Коц.);

Примітка. Якщо сполучники / (й), та (і) повторюються, то кома ставиться: Здавалося, і вітер тут чорний, і дощ ллється з неба чорний, як смола (Гонч.).

  • б) мають спільне підрядне речення: Коли ж одчинили вікно, світло впало на ціле море напружених, схвильованих облич і крізь вікно в хату влетіла стоока тривога (Коц.);
  • в) виражені двома спонукальними чи питальними реченнями: Надіє! Надіє!.. О хто тебе ніжно на грудях не грів і хто за тобою орлом не летів? (Олесь); Хай лягають зморшки на обличчя і все вище тисне кров моя, юності в Вітчизни я позичу і пісень позичу в солов'я (Сос.);
  • г) виражені двома називними або безособовими реченнями: Вітер і дощ. Ніч, якої ніхто не забуде (Довж.); Дощило і в повітрі віяло прохолодою (Гол.);

Примітка. Між безособовими реченнями кома ставиться, якщо їх присудки неоднорідні за значенням: Розвиднілось, і в повітрі помітно потеплішало (Гол.).

д) виражені окличними реченнями: Який простір і як легко дихати під високим небом Кавказу! (Мас.) [15, c. 57-58].

Крапка з комою ставиться:

між частинами складносурядного речення, якщо вони дуже поширені або далекі за змістом.

Наприклад: Все зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий. (П. Мирний)

Тире ставиться:

якщо частини складносурядного речення, зєднані сполучником і , та (в значенні і ), виражаючи швидку, несподівану зміну подій або різке протиставлення.

Наприклад: Черкне хтось сірник - і на мить виткнеться з пітьми з десяток сірих обличчь. (М. Коцюбинський) [7, c. 33]

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >