Модель розвитку підприємства згідно з концепцією "кризового розвитку"

Вважається, що розвиток підприємства не може відбуватися стабільно, зазвичай він супроводжується виникненням потрясінь криз різного роду, подолання яких є основою для подальшого розвитку.

Розвиток підприємства згідно з концепцією "кризового розвитку&quot

Рис. 2.1. Розвиток підприємства згідно з концепцією "кризового розвитку"

Визначені фази розвитку підприємства з позицій управління характеризуються ось чим:

. Фаза 1 - "Розвиток на основі креативності". Розвиток підприємства на цій фазі забезпечується через створення нових продуктів та освоєння нових ринків (сегментів).

Розвиток підприємства на цій стадії породжує певні проблеми, які виливаються у кризу лідерства, що характеризується: появою потреби в підприємця у нових знаннях, ускладненням механізмів контролю та документообороту, невисокою ефективністю неформальних методів управління персоналом, підвищенням вимог до економічної безпеки тощо. Подолання кризи лідерства можливе тільки через залучення висококваліфікованого менеджера, що уможливить перехід підприємства у другу фазу розвитку.

. Фаза 2 - "Розвиток через спрямованість". Розвиток підприємства на цій основі призводить до кризи автономії, суть якої полягає в такому: зростання масштабів діяльності знижує ефективність праці функціональних керівників, наростає суперечливість управлінських рішень і невизначеність виконавців, втрачаються мотиваційні стимули до продуктивної праці, складність погодження управлінських рішень з вищим керівництвом знижує оперативність їх реалізації тощо. Подолання цієї кризи розвитку відбувається, як правило, через делегування повноважень на нижчі рівні управління.

. Фаза 3 - "Розвиток на основі делегування". Результатом розвитку підприємства на цій стадії є криза контролю, яка полягає в тому, що: керівники втрачають контроль за діяльністю підрозділів, керівники нижчих рівнів управляють своїми підлеглими, не координуючи діяльність з іншими менеджерами, кожний структурний підрозділ починає працювати, виходячи з власних цільових орієнтирів, розвивається внутрішня конкуренція між підрозділами тощо. Подолання кризи можливе тільки на основі створення нових внутрішніх механізмів координації та контролю за діяльністю підприємства.

. Фаза 4 - "Розвиток через координацію". Результатом розвитку на цій основі є криза взаєморозуміння, яка зводиться до таких процесів: виникнення суперечностей між менеджерами різних рівнів, формальні управлінські дії починають домінувати над розв'язанням конкретних проблем, створена бюрократична система починає функціонувати незалежно від змін зовнішнього середовища тощо. Подолання цієї кризи відбувається шляхом розвитку методів внутрішнього співробітництва та зовнішньої кооперації.

. Фаза 5 - "Розвиток через співробітництво". Наступна криза є основою для подальшого розвитку підприємства.

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >